Ogłoszenie o likwidacji Fundacji

Posted on Posted in Aktualności

Likwidator Fundacji Akademia Astronomii KRS: 0000396373 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.01.2018 roku Zarząd Fundacji podjął uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji. Na Likwidatora wyznaczono Pana Tomasza Szymańskiego, Panią Joannę Kozakiewicz oraz Pan Grzegorza Michałka. Dotychczasowy Zarząd Fundacji został wykreślony. Informacja o rozwiązaniu fundacji została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla […]