O Fundacji

Fundacja “Akademia Astronomii” została założona w 2011 roku w Krakowie.

Fundacja zajmuje się upowszechnianiem wiedzy, jak również prowadzeniem i wspieraniem działalności dydaktycznej i naukowej z zakresu astronomii i badań kosmicznych. Fundacja prowadzi również i wspiera badania interdyscyplinarne dotyczące astronomii.

Organizujemy i prowadzimy:

  • wykłady popularnonaukowe
  • warsztaty i zajęcia dydaktyczne
  • otwarte pokazy nieba

Prowadzimy badania naukowe z zakresu astronomii i badań kosmicznych

Działamy na rzecz integracji środowiska naukowego z sektorem prywatnych przedsiębiorstw

Aktualności

Ogłoszenie o likwidacji Fundacji

Likwidator Fundacji Akademia Astronomii KRS: 0000396373 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.01.2018 roku Zarząd Fundacji podjął uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji. Na Likwidatora wyznaczono Pana Tomasza Szymańskiego, Panią Joannę Kozakiewicz oraz Pan Grzegorza Michałka. Dotychczasowy Zarząd Fundacji został wykreślony. Informacja o rozwiązaniu fundacji została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla […]

Konkurs “Astrolabium”

Ruszyła IV edycja konkursu astronomicznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie. Strona internetowa konkursu „Astrolabium”: www.astrolabium.org    

Kursy e-learningowe

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem serii kursów e-learningowych z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Kursy powstają we współpracy z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kursy będą udostępnione na platformie e-learningowej UJ pod koniec 2017 roku.

zobacz wszystkie